O Katalogu

Catalogue Raisonné to będący w toku projekt zainaugurowany przez FANGOR Foundation, którego celem jest dokumentacja praktyki artystycznej Wojciecha Fangora (1922–2015).

Katalog składa się z czterech głównych grup – malarstwa, realizacji przestrzennych, druków oraz fotografii – uporządkowanych w kolejności chronologicznej. W ramach każdego roku zastosowano porządek alfabetyczny, który w przypadku obrazów numerowanych pozwala ponadto na rekonstrukcję dokładnej sekwencji powstawania prac. Zakres dzieł obejmuje lata 1936–2015, włączając w to wczesny okres twórczości artysty trwający do momentu jego pierwszej wystawy w 1949 roku.

Ze względu na wykraczającą poza konwencje dyscyplin twórczość Fangora wszystkie grupy prezentowane są na wspólnej osi czasowej uwypuklając w ten sposób bliskie powiązania występujące pomiędzy pracami. W przeciwieństwie do tradycyjnych drukowanych Catalogues Raisonnés cyfrowa natura katalogu umożliwia na organiczne rekonfiguracje zbioru w oparciu o sieciowo powiązane ze sobą grupy filtrów. Obejmują one: okresy aktywności artystycznej Fangora wyrażone w dekadach, klasyfikację rozłożoną na konkretne dziedziny, współprace z innymi twórcami w ramach ściśle powiązanego ze sobą środowiska artystycznego oraz słowa kluczowe opisujące główne wątki definiujące dorobek artysty. Filtrowanie pozwala na stosowanie krzyżowych powiązań wielokrotnego wyboru w połączeniu z hasłami wyszukiwarki. Catalogue Rasionné zintegrowany jest z bazami Wystaw oraz Bibliografii w oparciu o indywidualne numery występujące w każdym ze zbiorów.

Zgłoszenia
Zachęcamy wszystkich właścicieli prac Wojciecha Fangora lub osoby przez nich upoważnione do wypełniania i przesyłania formularza zgłoszeniowego dostępnego w wersji elektronicznej lub w postaci pliku PDF.

Wszelkie udostępnione informacje objęte są szczególną ochroną. Fundacja zapewnia zachowanie poufności na życzenie właścicieli. Każde zgłoszenie jest starannie analizowane przez współpracujących z FANGOR Foundation ekspertów, historyków sztuki i monografistów artysty. Informujemy właścicieli o uwzględnieniu przesłanych prac w kolejnych fazach publikacji Catalogue Raisonné lub konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań naukowych.

Opracowanie Catalogue Raisonné
W ramach pierwszego etapu programu badawczego Catalogue Raisonné Wojciecha Fangora realizowanego w latach 2014–2021 zewidencjonowano większość prac malarskich artysty. Autorką pierwszej elektronicznej wersji Catalogue Raisonné opublikowanego w roku 2021 na stronie Fundacji była Katarzyna Jankowska-Cieślik. W 2023 roku FANGOR Foundation w ramach publikacji nowej odsłony cyfrowej Catalogue Raisonné rozpoczęła drugi etap prac nad Katalogiem. Redakcja merytoryczna prac malarskich, opracowanie badawcze realizacji przestrzennych, druków oraz fotografii prowadzone są przez Macieja Harlanda-Parzydło.