Wystawy

Poniżej znajduje się chronologiczny zapis wystaw Wojciecha Fangora od czasu jego pierwszego pokazu indywidualnego w 1949 roku. Oprócz tytułu, instytucji, miejsca oraz zakresu dat każda karta wystawy posiada indywidualny numer sformatowany według następującego wzoru: „E.YYYY.NN”, gdzie „YYYY” oznacza rok otwarcia wystawy, zaś „NN” stanowi licznik wystawy w ramach danego rocznika. Numer referencyjny wystawy może być dodatkowo wykorzystywany w wyszukiwarce Catalogue Raisonné celem odnalezienia wystawianych prac. Aby ułatwić nawigację oraz identyfikację podstawowych podziałów w zbiorze obejmującym wiele dziesięcioleci, tytuły wystaw indywidualnych poprzedzone zostały asteryskiem (*).
Kontynuowane przez FANGOR Foundation badania naukowe ujawniają wciąż nieznane wcześniej wystawy oraz prezentacje prac artysty. Zasób uzupełniany jest na bieżąco przez zespół Catalogue Raisonné Wojciecha Fangora.