Bibliografia

Zbiór obejmuje szeroki zakres publikacji, monografii, katalogów wystaw, opracowań naukowych, artykułów oraz nagrań dedykowanych bezpośrednio Wojciechowi Fangorowi, uzupełnionych dodatkowo o wzmianki bibliograficzne tyczące się recepcji jego twórczości oraz postaci w szerszym kontekście pola sztuki i popkultury. Poszczególne wpisy uporządkowane są chronologicznie. Materiały bibliograficzne oprócz ujednoliconego formatu zapisu w oparciu o normy naukowe oraz wskazanego typu bibliografii, posiadają również indywidualny numer identyfikacyjny składający się z: „B.YYYY.NN”, gdzie „YYYY” oznacza rok powstania materiału, zaś „NN” stanowi licznik w ramach danego rocznika. Numer referencyjny bibliografii może być dodatkowo wykorzystywany w wyszukiwarce Catalogue Raisonné celem odnalezienia odpowiadających mu prac.