Formularz zgłoszeniowy

FANGOR Foundation opracowuje cyfrową wersję Catalogue Raisonné Wojciecha Fangora, obejmujący malarstwo, prace przestrzenne, obiekty, druki oraz fotografie. W 2023 roku Fundacja rozpoczęła drugi etap redakcji oraz uzupełnień opublikowanych materiałów. Aby zgłosić prace lub przekazać informacje o dziele, które Państwo posiadają i uważają, że zostało stworzone przez Wojciecha Fangora, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres catalogue.raisonne@fangorfoundation.org.

Formularz może podpisać wyłącznie właściciel dzieła lub jego pełnomocnik posiadający odpowiednie upoważnienie. Wszelkie podane informacje będą traktowane jako poufne i nie zostaną udostępnione poza FANGOR Foundation bez uprzedniej pisemnej zgody.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Formularz został poprawnie złożony. Przesłane materiały stanowią cenny wkład w prowadzone przez FANGOR Foundation badania nad dorobkiem artystycznym Wojciecha Fangora.
Dziękujemy za poświęcony czas.

Powrót do Strony głównej.