P.489

E 3, 1965

Olej, płótno 128 x 128 cm (format 50 x 50 cali)

Londyn
Sygantura, inskrypcja Verso: FANGOR / E 3 1965
Proweniencja [Grabowski Gallery, Londyn, 1966]
[Dom Galerie, Kolonia, 1966]
Kolekcja prywatna, Warszawa, b.d.
Literatura
  • „Wojciech Fangor” [katalog z wystawy], Grabowski Gallery, Londyn, 1966.
  • R.C. Kenedy, „Notes on Fangor”, „Art International” 1966, vol. X, nr 4, s. 53-56.
  • W. Grohmann, „Wojciech Fangor” [katalog z wystawy], Dom Galerie, Kolonia, 1966.
  • E. Gostling, „Stunning Polish Op-art works created in isolation finally celebrated”, „It's Nice That” 28 listopad 2014.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.