E.1966.6

Fangor

9 września 1966–22 października 1966
Dom Galerie
Kolonia, Niemcy

Materiały drukowane W ramach wystawy wydano katalog (B.1966.27) w oparciu o katalog z wystawy w Galerie Springer, Berlin (B.1965.23)