P.116

Matka Koreanka [głowa], 1950

Olej, płótno 50 x 59 cm

Warszawa
Sygantura, inskrypcja Recto, lewy dolny róg: Fangor 50
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Wspomnienie teraźniejszości” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.