G.66

1 Maja. Pokój światu – wolność ludom, 1959

Druk offsetowy, papier 97,5 x 68 cm

Warszawa
Zdjęcie Muzeum Narodowe w Warszawie – Muzeum Plakatu w Wilanowie
Sygantura, inskrypcja Recto, lewy górny róg [druk]: FANGOR TOMASZEWSKI
Fabricators and collaborators Henryk Tomaszewski
Zamawiający: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne
Druk: Stołeczne Zakłady Graficzne nr 4
Literatura
  • „Henryk Tomaszewski”, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Bosz, Warszawa 2014.
Uwagi krytyczne Wykorzystano nieopublikowany wcześniej plakat Wojciecha Fangora i Henryka Tomaszewskiego z 1955 roku na Światowe Zgromadzenie Sił Pokoju w Helsinkach.