G.62

Socjalizm zwycięży. III Zjazd PZPR, marzec 1959, 1959

Druk offsetowy barwny, papier 100 x 70,5 cm

Warszawa
Zdjęcie Muzeum Narodowe w Warszawie – Muzeum Plakatu w Wilanowie
Sygantura, inskrypcja Recto, lewy dolny róg [druk]: W. Fangor i H. Tomaszewski
Fabricators and collaborators Henryk Tomaszewski
Zamawiający: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne
Druk: Dom Słowa Polskiego
Literatura
  • „Henryk Tomaszewski”, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Bosz, Warszawa 2014.
Uwagi krytyczne I nagroda w konkurcie na plakat zjazdowy.