G.22

1917, 1956

Druk offsetowy barwny, papier 100 x 68 cm

Warszawa
Zdjęcie Muzeum Narodowe w Warszawie – Muzeum Plakatu w Wilanowie
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg [druk]: Fangor
Fabricators and collaborators Zamawiający: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne
Druk: Dom Słowa Polskiego