P.91

Portret Matki, 1948

Olej, płótno 89 x 74 cm

Janówek
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawa krawędź: Fangor
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.