P.86

Głowa Chrystusa, 1948

Olej, płótno 73 x 58 cm

Janówek
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania