P.73

Ścieżka, 1948

Olej, płótno 90 x 75 cm

Janówek
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Wspomnienie teraźniejszości” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.