P.661

M 71, 1968

Olej, płótno Wymiary nieznane

Madison
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania