P.64

Kopernik, 1948

Olej, płótno 200 x 100 cm

Janówek
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy górny róg: Fangor
Proweniencja Fundacja im. Mikołaja Kopernika, Frombork, nr FMK/1
Muzeum Mikołaja Kopernika, Frombork, nr MF/ND30, b.d.; depozyt Fundacji im. Mikołaja Kopernika
Literatura
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.