P.503

E 8, 1966

Olej, płótno 127 x 127 cm (format 50 x 50 cali)

Londyn
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja [Grabowski Gallery, Londyn, 1966]
Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1238, grudzień 1975
Literatura
  • W. Sheldon, „The Last Blue Rider : Exhibits Works in London”, „New York Herald Tribune” marzec 29 marzec 1966, s. 7.
  • „Wojciech Fangor” [katalog z wystawy], Grabowski Gallery, Londyn, 1966.
  • R.C. Kenedy, „Notes on Fangor”, „Art International” 1966, vol. X, nr 4, s. 53-56.
  • K. Adams, „Swingujący Londyn : Kolekcja Grabowskiego” [katalog z wystawy], Muzeum Sztuki, Łódź, 2007.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.