P.495

E 22, 1965

Olej, płótno 71 x 71 cm (format 28 x 28 cali)

Londyn
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja [Grabowski Gallery, Londyn, 1966]
Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1235, b.d.
Literatura
  • „Wojciech Fangor” [katalog z wystawy], Grabowski Gallery, Londyn, 1966.
  • R.C. Kenedy, „Notes on Fangor”, „Art International” 1966, vol. X, nr 4, s. 53-56.
  • J. Breyne, „Łódź-Lyon : Muzeum Sztuki w Łodzi 1931-1992 : collection - documentation - actualité” [katalog z wystawy], Musée d’art contemporain, Lyon, 1992.
  • A.M. Potocka, „150 lat malarstwa polskiego”, Wydawnictwo Bosz, Olszanica 2019.
  • „Krzysztof M. Bednarski : Symbole życia po śmierci : Rzeźba komemoratywna ” [katalog z wystawy], Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Kraków, 2021.