P.453

B 26, 1965

Olej, płótno 130 x 130 cm

Berlin
Zdjęcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – Archiwum Wojciecha Fangora, fot. Wojciech Fangor
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja [Galerie Springer, Berlin, 1965]
Kampmann-Ludwig, Berlin, 1965
[Villa Grisebach Auktionen, Berlin, lot. 34, styczeń 2022]
Literatura
  • W. Grohmann, „Fangor” [katalog z wystawy], Galerie Springer, Berlin, 1965.