P.446

B 19, 1965

Olej, płótno 130 x 130 cm

Berlin
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja [Galerie Springer, Berlin, 1965]
Rudolf Springer, Berlin
Literatura
  • W. Grohmann, „Fangor” [katalog z wystawy], Galerie Springer, Berlin, 1965.
  • A. Rottenberg, „Sztuka w Polsce 1945-2005”, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2005.