P.409

B 3, 1964

Olej, płótno 100 x 100 cm

Berlin
Sygantura, inskrypcja Verso: FANGOR / B 4 1964
Proweniencja [Galerie Springer, Berlin, nr 18, 1965]
Hartley, Londyn, 1965
[Sotheby's, Nowy Jork, lot. 213, kwiecień 2008]
Galeria Kolekcji Fibak, Warszawa, 2008
Literatura
  • W. Grohmann, „Fangor” [katalog z wystawy], Galerie Springer, Berlin, 1965.
  • „Nowe obrazy : Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków”, red. C. Ślaziński, Galeria Fibak, Warszawa 2010.