P.403

N 22, 1964

Olej, p┼é├│tno 130 x 97 cm

Montrouge
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania