P.4

[Portret dyrektora Gimnazjum im. Miko┼éaja Reya], 1937-1938

Olej, płótno Wymiary nieznane

Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania