P.38

Fragment parku ze schodami, 1945

Olej, płótno 91,5 x 73 cm

Janówek
Zdjęcie Muzeum Narodowe w Warszawie – Muzeum Plakatu w Wilanowie
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: W. Fangor 45
Proweniencja Muzeum Narodowe, Warszawa, nr MPW 1778 MNW, b.d.