P.37

Aptekarz Falkensammer, 1944

Olej, płótno Wymiary nieznane

Rabka
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania