P.347

N 25, 1963

Olej, płótno 100 x 100 cm

Montrouge
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Kolekcja prywatna, Warszawa, b.d.
Literatura
  • A. Kowalska, „Fangor : Reaktywacja”, „Gazeta Wyborcza. Co jest grane” 12 – 18 września 2003, s. 23.
  • A. Kowalska, „Fangor : Reaktywacja”, „Gazeta Wyborcza. Co jest grane” 12–18 września 2003, s. 23.
  • A. Rottenberg, „Sztuka w Polsce 1945-2005”, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2005.