P.319

N 7, 1963

Olej, płótno 161 x 130 cm

Montrouge
Sygantura, inskrypcja Verso: FANGOR / # 7 1963
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, b.d.
Literatura
  • M. Branicka, „Sposób na życie”, „Orońsko” 2004, nr 3 (54), s. 7-9.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Wspomnienie teraźniejszości” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.