P.3

Starzec z książką, 1937

Olej, płótno 58 x 43 cm

Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.