P.273

Blue 8, 1962

Olej, płótno Wymiary nieznane

Willa Schindlera, Krumpendorf/Pracownia Jacka Tworkova, Nowy Jork (?)
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania