P.22

Śmierć Magellana, 1942

Olej, płótno 250 x 300 cm (?)

Janówek
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Zniszczony
Uwagi krytyczne Według wspomnień Wojciecha Fangora obraz uległ zniszczeniu podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r.