P.219

[Bez tytułu], 1960

Olej, płótno Wymiary nieznane

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 60
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania