P.218

[Bez tytułu], 1960

Olej, płótno 65 x 50 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1960
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1140, grudzień 1975
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Wspomnienie teraźniejszości” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.