P.217

[Bez tytułu], 1960

Olej, płótno 98,5 x 68,5 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1960
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1494, grudzień 1978
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.