P.216

[Bez tytułu], 1960

Olej, płótno 60 x 50 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1139, grudzień 1975
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.