P.211

[Bez tytułu], 1959

Olej, płótno 98 x 69 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1385, listopad 1976
Literatura
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.