P.201

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno 65 x 50 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: FANGOR / 1958
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania