P.200

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno 45 x 45 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, b.d.
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.