P.199

Red & Brown, 1958

Olej, płótno 60 x 45 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1134, grudzień 1975
Literatura
  • I. Luba, „Rok 1955” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Warszawa, 2005.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.