P.196

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno 99 x 72 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1958
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1464, grudzień 1977
Literatura
  • I. Luba, „Rok 1955” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Warszawa, 2005.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.