P.192

Blue and White, 1958

Olej, płótno Wymiary nieznane

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania