P.190

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno 96 x 129 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1958
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1390, listopad 1976
Literatura
  • I. Luba, „Rok 1955” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Warszawa, 2005.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Wspomnienie teraźniejszości” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.