P.188

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno 81 x 65 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1958
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1392, listopad 1976
Literatura
  • J. Stajuda, „Wystawa W. Fangora”, „Przegląd Artystyczny” 1958, nr 4-5, s. 90.
  • I. Luba, „Rok 1955” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Warszawa, 2005.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.