P.182

Światło Dzidy, 1958

Olej, płótno 66 x 73 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso, krosno: FANGOR 58 ŚWIATŁO DZIDY
Proweniencja Stanisław Zamecznik, Warsawa, lata 50. (?)
Piotr Zamecznik, Oslo, b.d.
Kolekcja prywatna, Warszawa, b.d.
Literatura
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.
  • „Spatial Affairs” [katalog z wystawy], Hatje Cantz, Berlin, 2021.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.