P.177

Niebieski Czarny Biały, 1957

Olej, płótno 65 x 50 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • „Fangor : Tożsamość i przeobrażenia” [katalog z wystawy], Andzelm Gallery, Lublin, 2006.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.