P.176

[Bez tytułu], 1956

Olej, płótno 71 x 89 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1956
Proweniencja Krzysztof Bieńkowski, Polska, b.d.
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.