P.175

Dzida, 1956

Olej, płótno 60 x 39 cm

Pankiewicza, Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznana kolekcja prywatna
Literatura
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.