P.172

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno 61 x 46 cm

Pankiewicza, Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Kochanej / Danusi / Fangor / 26 IV 58
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania