P.167

Abstrakcja żółta, 1956

Olej, płótno 60 x 50 cm

Pankiewicza, Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor 56
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.