P.165

Martwa natura, 1956

Olej, płótno 64 x 77 cm

Pankiewicza, Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1153, grudzień 1975