P.164

Martwa natura / Kompozycja, 1956

Olej, płótno 83 x 66 cm

Pankiewicza, Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, górna krawędź: Fangor
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania