P.163

[Martwa natura], 1956

Technika nieznana Wymiary nieznane

Pankiewicza, Warszawa
SŇāowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania